LL.B. Entrance Result 2076/77

Published Date: 2021-11-03

सूचना तथा विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ थिच्नुहोस

नेपाल ल क्याम्पस, प्रदर्शनीमार्ग, काठमाण्डौ लागि यहाँ थिच्नुहोस

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस–धरान लागि यहाँ थिच्नुहोस

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस–नेपालगञ्ज लागि यहाँ थिच्नुहोस

महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस–राजबिराज लागि यहाँ थिच्नुहोस

बुटवल बहुमुखी क्याम्पस–बुटवल लागि यहाँ थिच्नुहोस

हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पस–बिरगञ्ज लागि यहाँ थिच्नुहोस