Notice regarding Result Sheet of LL.M. 1st Semester 2075 Examination

Published Date: 2019-10-25

सूचना तथा विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ थिच्नुहोस

चौथो सिमेष्टर समुह २०७५ को नतिजा हेर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोस

छैठौँ सिमेष्टर समुह २०७५ को नतिजा हेर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोस